Archive for Tháng Năm, 2018

Ra Mắt Dự Án Chung Cư Đức Giang – Long Biên

19/05/2018

DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐỨC GIANG – Long Biên                  “Dự án Chung cư Đức Giang – Phương án Quy hoạch Tổng Mặt bằng lấy ý kiến cộng đồng. Địa chỉ: số 18/44 phố

093.775.9191